Praktisch gebruik en organisatie vormen voor ons de leidraad om op zoek te gaan naar boeiende ruimtelijkheden, lichten en zichten. Zo streven we naar een woonervaring die vernieuwend maar ook natuurlijk aanvoelt.

Met aandacht voor de bouwplaats zoeken we naar een hedendaagse vormgeving, door gebruik van duurzame en kwalitatieve materialen. Bouwtechnieken bieden ons hierbij zowel mogelijkheden als beperkingen, daarom hechten we veel belang aan het beheersen van de beschikbare technieken en methodieken om architectuur te realiseren zonder compromissen te moeten sluiten in de bouwkwaliteit.

We streven er naar om elk project als een totaalconcept te benaderen zodat de diverse deelaspecten van een ontwerp in harmonie blijven met elkaar.

BRECHT DE KOKER
architect-zaakvoerder

BERT BEKAERT
architect-zaakvoerder

Door specifieke ontwerpdetails is de uitvoering vaak niet meer klassiek. Dit maakt coördinatie tussen de verschillende aannemers belangrijker en intenser dan ooit. Omdat niets minder dan de beste kwaliteit en een perfecte uitvoering verwacht wordt, werken wij daarom graag samen met partners die onberispelijke uitvoeringskwaliteit afleveren door een gecoördineerde werkmethodiek. De meerwaarde dergelijke aanpak is groot. Door reeds in de ontwerpfase de uitvoering concreet voor te bereiden zijn alle partijen aan de start van de uitvoering naadloos op elkaar afgestemd.

Bert en Brecht zijn jeugdvrienden die samen opgegroeid zijn. Zij kozen reeds een opleiding ‘architecturale vorming’ in het secundair onderwijs wat de kiem heeft gelegd van dit kantoor. Tijdens hun opleiding aan Sint-Lucas Gent & Brussel deelden zij dezelfde visie en tot op heden vullen ze elkaar aan. Ons team werkt dagelijks intens samen aan architectuur, waarbij ieders individuele vaardigheden met elkaar worden verenigd.

MAXIME VAN DE VOORDE
architecte