Disclaimer voor bss-architecten.be

BSS Architecten, hierna te noemen, verleent u hierbij toegang tot bss-architecten.be en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

BSS Architecten behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op bss-architecten.be is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van BSS Architecten, architect Brecht De Koker of architect Bert Bekaert.

Beperkte aansprakelijkheid

BSS Architecten spant zich in om de inhoud van bss-architecten.be zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op bss-architecten.be aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van BSS Architecten, architect Brecht De Koker of architect Bert Bekaert.

Voor op bss-architecten.be opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan BSS Architecten nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij BSS Architecten, architect Brecht De Koker en architect Bert Bekaert.

De inhoud van bss-architecten.be is beschikbaar onder de Creative-Commonslicentie Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Nederlands, tenzij anders aangegeven bij specifieke materialen.